Shërbimet
  • Shitja e veturave
  • Vetura me porosi sipas dëshirës tuaj
  • Mundësia e pagesës me këste në të gjitha bankat që operojnë në Kosovë
  • Vlersimin e veturës tuaj
  • Ndërrimin e vetures tuaj
  • Sigurinë obligative si dhe kasko për veturën tuaj
  • Ofrimin e të gjitha shërbimeve administrative për bartjen e pronësisë të veturës së blerë.
  • Ofrimin e informatave rreth paisjeve për te gjitha llojet e veturave etj